You are here

Wintersportstudie: nieuwe resultaten (januari 2010)

Effecten van wintersport vakanties
De eerste resultaten van de wintersportstudie  kennen we inmiddels: wintersport heeft gemiddeld een positief effect op gezondheid en welbevinden van werkenden. Mensen voelen zich tijdens de wintersportvakantie gezonder, energieker en minder gespannen. Verder rapporteren de wintersporters ook een grotere tevredenheid en een betere stemming tijdens de vakantie dan tijdens werkperioden daarvoor. Wel is dit positieve effect in de eerste week na terugkeer alweer verdwenen en voelen mensen zich weer zoals vóór de vakantie. Wij hebben nu nog eens naar de onderzoeksdata gekeken en ons in het bijzonder gericht op de rol van activiteiten en ervaringen tijdens vakantie.

Groepen vakantiegangers
De meerderheid van de wintersporters (60%) blijkt een sterk positief vakantie-effect te ervaren (stijging in gezondheid en welbevinden tijdens vakantie). Deze groep mensen blijkt het effect ook langer vast te kunnen houden na de vakantie. Pas 4 weken na terugkeer en werkhervatting komen zij terug op hun beginniveau. Werkenden met een sterk positief vakantie-effect, kunnen er dus nog een tijd op teren.
Maar er zijn ook mensen bij wie geen (23%) of zelfs een negatief vakantie-effect wordt geobserveerd (16%). Een deel van de wintersporters voelt zich dus minder gezond en gelukkig op vakantie dan tijdens werkperioden. Uiteraard zijn wij op zoek gegaan naar de redenen hiervoor.

Incidenten tijdens vakantie
Eén verklaring voor lager welbevinden tijdens de vakantie zijn negatieve ervaringen tijdens vakantie. Maar liefst 44% van de wintersporters uit het onderzoek maakt minimaal één keer tijdens vakantie iets (heel) vervelends mee. De top 5 van vervelende gebeurtenissen: 1) een ongeluk in de familie, vrienden- of kenniskring meemaken, 2) reisstress, 3) ziekte, 4) zelf een ongeluk ondergaan en 5) slecht weer. Maar ook kinderen die overstuur zijn, slecht nieuws van het thuisfront of ruzie met reisgenoten kunnen de vakantiesfeer behoorlijk verpesten.

Passieve activiteiten
Verder hebben wij gevonden dat vakantiegangers zich slechter voelden tijdens vakantie naarmate zij tijdens de wintersport meer tijd besteedden aan passieve activiteiten (zoals lezen of tv kijken). Moeten we dus niet meer luieren tijdens vakantie? Nee, want meestal hebben de wintersporters er niet zelf voor gekozen om een dag passief te zijn: zij konden niet skieen en actief zijn vanwege slecht weer of een ziek kind. Dit heeft uiteraard een negatief effect op je vakantiegevoel. De vrijwillige keus voor een activiteit lijkt dus belangrijker te zijn dan de activiteit op zich.

Werken tijdens vakantie
Een andere interessante bevinding is dat wintersporters tijdens vakantie gemiddeld minder dan 10 minuten aan werkgerelateerde activiteiten zoals het checken van e-mails of telefoontjes met de zaak besteedden. Wintersport leent zich dus uitstekend om afstand te nemen van het werk. Omdat werken tijdens vakantie nauwelijks voorkwam, hadden werkgerelateerde activiteiten tijdens vakantie geen effect op welbevinden en gezondheid tijdens vakantie. In de toekomst zal onderzocht moeten worden of grotere hoeveelheden werk tijdens vakantie wel een nadelig effect kunnen hebben.

Vakantie-plezier
Het onderzoek wijst ook uit dat het plezier dat je aan je vakantieactiviteiten beleeft van groot belang is. Dus, het is niet alleen belangrijk wat je doet, maar vooral hoeveel plezier je aan je activiteiten beleeft. Als je graag skiet, moet je vooral op wintersport gaan, maar als je meer houdt van relaxen op het strand moet dit je vakantiekeus worden.