You are here

Meta-analyse (november 2008)

Ik ben mijn onderzoeksproject begonnen met een zogenaamde meta-analyse over vakantieonderzoek. Een meta-analyse betekent dat ik zelf nog geen onderzoek heb uitgevoerd maar systematisch de resultaten uit eerdere vakantiestudies onder de loep heb genomen.
Mijn onderzoeksvragen luidden:

  1. Heeft vakantie een effect op gezondheid en welbevinden van werkenden?
  2. Hoe lang blijven eventuele effecten bestaan?
  3. En welke rol spelen vakantie-ervaringen en activiteiten?

Uit mijn meta-analyse bleek dat er wereldwijd nog maar 7 vakantiestudies gedaan zijn. Uit deze studies blijkt dat vakantie een licht positief effect op welbevinden en gezondheid heeft maar dat dit effect van korte duur is. Over vakantie-ervaringen en activiteiten is nagenoeg niets bekend. De derde onderzoeksvraag kan dus voorlopig nog niet worden beantwoord.
Verder geef ik in de meta-analyse een aantal methodologische verbeterpunten voor toekomstige vakantiestudies aan, zoals herhaalde metingen voor en na de vakantie en metingen tijdens de vakantieperiode zelf.
Deze resultaten zijn verwerkt in een Engelstalig artikel die gepubliceerd werd in het vakblad “Journal of Occupational Health” . Het artikel is hier te vinden.