You are here

Wintersportstudie: eerste resultaten (februari 2009)

In samenwerking met ChaletsPlus hebben wij het effect van wintersportvakanties op gezondheid en welbevinden onderzocht.

Procedure van dataverzameling
De deelnemers van dit onderzoek hebben een papieren vragenlijst, 4 digitale vragenlijsten vóór de vakantie en 6 digitale vragenlijsten na de vakantie thuis ingevuld. Tijdens de wintersportvakantie werden de deelnemers op twee verschillende dagen gebeld op een mobiele telefoon die zij van de universiteit hadden gekregen. Zij werden kort geïnterviewd over hun activiteiten en ervaringen tijdens de vakantie.

Resultaten
Voor bijna alle indicatoren van gezondheid en welbevinden vonden we eenzelfde resultaat: mensen voelen zich het beste tijdens vakantie gezien over een periode van 7 weken! Gemiddeld beoordeelden de deelnemers hun gezondheidtoestand hoger tijdens vakantie. Verder was de stemming en tevredenheid met de dag het beste. Wintersporters voelden zich ook het minst gespannen tijdens vakantie en het meest energiek. 
Maar helaas is het positieve effect van vakantie van korte duur: in de eerste week van werkhervatting waren alle positieve effecten weer verdwenen. 

Verklaringen voor resultaten
Ten eerste constateerden wij een hogere werkdruk direct voor en direct na de vakantie. Dit zou ertoe kunnen leiden dat mensen niet optimaal kunnen nagenieten van de vakantie als zij weer aan het werk zijn. Wij zullen dit nog nader onderzoeken.
Een tweede verklaring is dat de duur van een wintersportvakantie (gemiddeld 9 dagen) misschien te kort is, om ook op de lange duur te profiteren van de effecten. 

Deelnemers van het onderzoek
De steekproef van dit onderzoek bestond uiteindelijk uit 96 mensen die tussen februari en april 2008 op wintersportvakantie gingen. De meerderheid van de mensen is man (65%) en de gemiddelde leeftijd ten tijde van het onderzoek was 44 jaar. Gemiddeld werkten de deelnemers 38 uur per week en de meerderheid (57%) was getrouwd en leefde in een huishouden met minimaal 1 kind. De gemiddelde vakantieduur was 9 dagen en de grote meerderheid van de vakantiegangers ging naar Oostenrijk (70%) of Frankrijk (15%) op vakantie. 
Mede omdat veel van de deelnemers via skiclubs geworven zijn, waren de meeste vakantiegangers ervaren skiërs: iedereen is minimaal 1 keer eerder op wintersport geweest, gemiddeld was men zelfs al 22 keer op wintersport. 

Meetinstrumenten
In dit onderzoek hebben wij een aantal indicatoren voor gezondheid en welbevinden (algemene gezondheid, stemming, spanning, energie en tevredenheid) voor, tijdens en na de vakantie gemeten en de gemiddelde scores met elkaar vergeleken. 

Wetenschappelijke publicatie
De bovenstaande resultaten zijn ook in een wetenschappelijk artikel verwerkt. Dit artikel werd gepubliceerd in het vakblad "Work & Stress". Het artikel is te downloaden via deze link.