You are here

Korte vakanties (mei 2010)

Achtergrond van het onderzoek naar korte vakanties
Eerder onderzoek naar wintersportvakanties (9 dagen) heeft uitgewezen dat men zich tijdens de vakantie aanzienlijk gezonder en prettiger voelt dan tijdens een reguliere werkperiode. Dit gunstige gezondheidseffect was echter direct na werkhervatting weer verdwenen. Alleen mensen met een sterk positief vakantie-effect konden dit effect tot 2 weken na de vakantie vasthouden. Omdat we wilden weten of vakanties van korter dan 1 week een vergelijkbaar positief effect hebben op de gezondheid van werkenden, hebben we in het najaar van 2009 onderzoek gedaan onder werkenden die een lang weekeinde of een midweek verbleven op een vakantiepark van Centerparcs in Nederland.
 
Resultaten
Uit dit laatste onderzoek blijkt dat ook een korte vakantie (4 of 5 dagen) een sterk positief effect heeft op de gezondheid van werkenden. De deelnemers die gedurende een lang weekeinde of een midweek op een vakantiepark verbleven, voelden zich tijdens de vakantie gezonder en energieker dan tijdens een reguliere werkperiode daarvoor. Gevoelens van vermoeidheid en spanning namen af tijdens de vakantie en de deelnemers rapporteerden gemiddeld een betere stemming en hogere tevredenheid met hun dag. Het gemiddelde rapportcijfer voor gezondheid en welbevinden steeg van een 7 tijdens een werkperiode naar een 7.8 tijdens de vakantie. Echter, na terugkomst was het effect direct verdwenen en voelden de reizigers zich weer hetzelfde als tijdens de werkperiode vòòr de vakantie. Een korte vakantie is dus een uitstekende mogelijkheid om de accu snel en flink op te laden, maar het effect is van korte duur.
 
Opbouw van het onderzoek
Met medewerking van Centerparcs, is ons onderzoek uitgevoerd onder 93 gasten die gedurende de periode van 9 oktober tot 30 oktober 2009 een lang weekeinde of een midweek hadden geboekt.
De meerderheid was man (55%) en de gemiddelde leeftijd was 42 jaar. De deelnemers werkten gemiddeld 36 uur per week. Een derde (29%) werkte in de dienstverlening, 28% in administratieve beroepen, 14% in de zorg, 13% in ambachtelijke beroepen en 16% in andere beroepen. Van alle deelnemers gaf 31% leiding aan personeel.
Twee weken voor vertrek vulden de deelnemers ’s avonds voor het slapen gaan een digitale vragenlijst in waarop zij aangaven hoe ze zich voelden. Deze meting vormde de “baseline”, dus het referentiepunt voor alle volgende metingen.
Tijdens de vakantie kregen de deelnemers twee papieren vragenlijst mee die zij tijdens de vakantie voor het slapen gaan (op de eerste dag na aankomst en de tweede dag voor vertrek) invulden. Na afloop van de vakantie vulden de deelnemers op de 1ste, 3de, en 10de dag na terugkeer voor het slapen gaan digitale vragenlijsten in.
Om het vakantie-effect te onderzoeken hebben wij de gezondheid en het welbevinden tijdens de vakantie vergeleken met de scores voor de vakantie.
Om na te gaan hoe lang het vakantie-effect stand hield na afloop van de vakantie, hebben wij gezondheid op elk tijdstip na de vakantie vergeleken met de baseline voor de vakantie.
 
Wetenschappelijke publicatie
De resultaten uit deze studie zijn in het Nederlandse vaktijdschrift "Gedrag & Organisatie" en in het internationale vaktijdschrift "Stress & Health" verschenen.